Rețeaua Companiilor în Sistemul  Kompass - Moldova

kompass

 

G h i d u l

utilizării computerizate a Rețelei Mediului de Afaceri - Kompass Moldova 2018

   Sistemul informaţional Kompass Moldova include peste 15 mii de întreprinderi,instituţii şi organizaţii din republică şi se recomandă a fi utilizat de către studenţi/masteranzi pentru căutarea locurilor stagiilor de practică sau a locurilor de muncă, precum şi de către Departamente, profesori pentru inițierea extinderii relaţiilor de parteneriat cu întreprinderile interesate.

   Sistemul este instalat la Centrul universitar – CEGHID, precum și expediat pentru instalare pe computatoare la toate Departamentelede profil şi Bibliotecă Universităţii Tehnice.

   Obţinerea informaţiei poate fi simplă şi avansată în limbile: română/ rusă/ engleză.

   Căutarea simplă. Pentru a afla, spre exemplu, informaţia despre Societatea pe Acţiuni -Introscop completăm în partea stângă de sus a ecranului poziţiile:

 
  Ce căutăm                 Tipul căutării                      Regiunea  
      >  
 

şi accesând - Search va apărea informaţia despre întreprindere, care poate fi scoasă la tipar, exportată etc, utilizându-se butoanele operaţionale din partea de sus - dreapta a ecranului computatorului. Pentru a obţine informaţie despre toate întreprinderile care activează în oricare domeniu interesat, cum ar fi, spre exemplu, Tricotaje introducem respectiv:

 
  Ce căutăm                 Tipul căutării                      Regiunea  
      >  
 


Accesăm
Search şi căutând respectiv în continuare obţinem informaţia - despre toate companiile din Moldova, care activează la moment în acest domeniu (40 unități economice ). Prin clik-dublu stânga pe poziţia dorită se poate vedea informaţia amplă despre fiecare din companiile afişate pe ecran, iar Lista poate fi scoasă la tipar.

    Căutarea avansată, urmăreşte obţinerea informaţiei după mai multe criterii de căutare. În acest scop accesăm Butonul Căutare avansată în partea dreapta de sus şi operăm cu criteriile de căutare apărute în partea stângă de sus a ecranului.

     - În cazul, în care dorim să obţinem, spre exemplu, informaţia despre toate întreprinderile din  

         ramura   Construcţiilor, marcăm poziţia 71 din Nomenclatorul afişat pe ecran şi accesând

       Butonul de Căutare, pe ecran va apărea Lista întreprinderilor din acest domeniu – 1301 de companii.

      - Dacă dorim sa vedem, care din acestea se află, spre exemplu, în Cahul, accesăm stânga-sus:

         Adresa - Localitatea – Cahul - Butonul de căutare şi pe ecran apare Lista întreprinderilor

       din Cahul, care activează la moment în domeniul construcţiilor – 8 companii.

     - Dacă dorim o selectare a acestoradupă numărul de angajaţi  accesăm stânga-sus: Informaţii

         generale- Număr angajaţi şi marcând, spre exemplu, cifrele 21-50, prin Butonul de căutare obţinem

         informația interesată – 3 companii. Astfel se operează cu toate criteriile de căutare interesate. 

     - A se ţine cont că căutarea neântreruptă în acelaşi domeniu de activitate, se face în baza ultimei

         informaţii obţinute pe ecran. O căutare în alt domeniu se face prin tastarea Butonului - Căutare nouă

         ( vezi stânga- sus ).

     - În cazul, în care Produsele şi serviciile nu pot fi găsite în Nomenclatorul afişat pe ecran, denumirea

         acestora poate fi înscrisă în câmpul liber rezervat în partea de sus a Nomenclatorului.

Pentru orientarea reuşită în sistemul Kompass, poate fi accesat suplimentar și Butonul - „Ajutor”

în partea dreaptă de sus (pe marginea ecranului )

Important:  Actuala variantă Kompass Moldova reflectă Reţeaua întreprinderilor potrivit situaţiei la 15  

octombrie 2018 . În acest context, a nu se atrage atenţie la informaţia, care poate apărea pe ecran „ Baza de date este învechită…”, informaţie, care poartă un caracter comercial al Întreprinderii Kompass – Moldova privind atragerea clientelei şi   extinderea ariei de realizare a producţiei sale.

  Informație suplimentară utilă privind Rețeaua Companiilor din Moldova, inclusiv privind întreprinderile partenere UTM, poate fi găsită și pe Portalul Centrului - CEGHID: www.cariera.utm.md

                                                           ***********************

                                    Centrul Universitar de Informare şi Ghidare în Carieră – CEGHID UTM

                                    Campusul Universitar – Râşcani, str. Studenţilor 9, Corpusul de studii - 5

Tel. 022 92 92 29, 022 92 92 15 – Nicolae Micșanschi, Polina Todos

Scroll Up