Protecția muncii

 

Statutul de somer 

Somer este considerata persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

-                  are varsta cuprinsa intre 16 ani si varsta stabilita de lege pentru pensionare;

-                  este apta, dupa starea de sanatate si capacitatile fizice si psihice, pentru prestarea unei munci;

-                  nu are loc de munca si nu desfasoara activitate in scopul obtinerii de venituri;

-                  cauta activ un loc de munca si este disponibila sa inceapa lucrul;

-                  nu studiaza la sectia cu frecventa la zi la o institutie de invatamant;

-              este inregistrata la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca sau la o agentie privata de ocupare a fortei de munca, autorizata in conditiile legii, in a caror raza teritoriala se afla domiciliul ei.

Ajutor de somaj 
 
Indemnizatii somerilor

Activitatea de stimulare a mobilitatii fortei de munca realizata de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si structurile sale teritoriale prevede plata a doua tipuri de indemnizatii:

      1. Indemnizatie unica de incadrare, in marimea unui salariu mediu pe economie pentru anul precedent, la data stabilirii

CONDITIE: beneficiarul sa se incadreze in campul muncii cu contract individual de munca la o distanta de peste 30 km fata de localitatea in care isi are domiciliul

      2. Indemnizatie unica de instalare , in marimea a trei salarii medii pe economie pentru anul precedent, la data stabilirii

CONDITIE: beneficiarul ca se incadreze in campul muncii cu contract individual de munca intr-o alta localitate si, ca urmare, i-si schimba domiciliul

CINE SUNT BENEFICIARII DE INDEMNIZATII CE TIN DE STIMULAREA OCUPARII FORTEI DE MUNCA ?

-      Beneficiarii de indemnizatii de stimulare a mobilitatii fortei de munca sunt somerii inregistrati la agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca

Daca doriti sa va incadrati in munca si sa beneficiati de indemnizatii de stimulare a mobilitatii fortei de munca adresati-va la Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca in a carei raza aveti domiciliul

Relatiile dintre partile implicate in acordarea de indemnizatii ce tin de stimularea mobilitatii fortei de munca sint reglementate:

-      intre A gentia pentru Ocuparea Fortei de Munca si agentul economic - de Contractul privind stimularea mobilitatii fortei de munca

-      intre Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca si beneficiarul de indemnizatie ce tine de stimularea mobilitatii fortei de munca de - Contractul privind acordarea de indemnizatie ce tine de stimularea mobilitatii fortei de munca

-      intre agentul economic si beneficiarul de indemnizatie ce tine de stimularea mobilitatii fortei de munca - de Contractul individual de munca, incheiat in conformitate cu prevederile Codului Muncii al Republicii Moldova

Important:

-      angajatorul este obligat sa nu desfaca Contractul individual de munca incheiat cu beneficiarul de indemnizatie de stimulare a mobilitatii fortei de munca pana la expirarea a 6 luni calendaristice

-      beneficiarul de indemnizatie unica de stimulare a mobilitatii fortei de munca este obligat sa restituie integral sumele acordate, in cazul incetarii raporturilor de munca din proprie initiativa, intr-o perioada mai mica de 6 luni de la data incadrarii  

Prin intermediul agentiilor teritoriale pentru ocuparea fortei de munca puteti beneficia de indemnizatii unice de stimulare la incadrarea in munca .


Stimularea integrarii sau reintegrarii profesionale

  Alocatia de integrare sau reintegrare profesionala este o suma lunara fixa, de 15 la suta din salariul mediu pe anul precedent, neimpozabila, acordata de la bugetul de stat Fondului de somaj. Mijloacele bugetului de stat alocate Fondului de somaj se utilizeaza la protectia sociala a persoanelor neasigurate contra riscului somajului.

  Conditiile obligatorii pentru ca persoana sa fie indreptatita sa primeasca alocatie de integrare sau reintegrare profesionala:


Solicitantul trebuie sa:

-      fie inregistrat la agentia in a carei raza teritoriala isi are domiciliu ca somer;

-      fie atribuit la categoria de beneficiar al alocatiei de integrare sau reintegrare profesionala;

-      nu obtina venituri impozabile conform legii;

-      fie neasigurat in sistemul public de asigurari sociale.

Statutul de somer

Somer este considerata persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

-      are varsta cuprinsa intre 16 ani si varsta stabilita de lege pentru pensionare;

-      este apta, dupa starea de sanatate si capacitatile fizice si psihice, pentru prestarea unei munci;

-      nu are loc de munca si nu desfasoara activitate in scopul obtinerii de venituri;

-      cauta activ un loc de munca si este disponibila sa inceapa lucrul;

-      nu studiaza la sectia cu frecventa la zi la o institutie de invatamant;

-      este inregistrata la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca sau la o agentie privata de ocupare a fortei de munca, autorizata in conditiile legii, in a caror raza teritoriala se afla domiciliul ei.

Categoriile beneficiarilor de alocatie

Alocatia de integrare sau de reintegrare profesionala se acorda somerilor care se afla in urmatoarele circumstante:

-      le-a expirat perioada de invaliditate de gradul I sau II;

-      le-a incetat perioada de ingrijire a copilului, in intervalul de virsta a copilului de la 1,5 ani pina la 6 ani, la momentul nasterii copilului nefiind incadrate in munca;

-      le-a incetat perioada de ingrijire de un membru de familie invalid de gradul I sau de un copil invalid (in virsta de pina la 16 ani), sau de o persoana inaintata in virsta (75 de ani sau mai mult);

-      nu s-au putut angaja in cimpul muncii dupa satisfacerea serviciului militar in termen, serviciul militar cu termen redus sau serviciul civil;

-      nu s-au putut angaja in cimpul muncii dupa eliberarea din penitenciar sau dintr-o institutie de reabilitare sociala;

-      sunt victime ale traficului de fiinte umane cu statut confirmat de autoritatile competente si nu s-au putut angaja in cimpul muncii.

Persoanelor prevazute la litera b) li se acorda alocatia de integrare sau de reintegrare profesionala in cazul in care acestea se adreseaza la agentie in perioada cind copilul are impliniti 1,5 si nu are 6 ani.

Marimea si durata de acordare a alocatiei

-      Cuantumul alocatiei de integrare sau reintegrare profesionala este in marime de 15 la suta din salariul mediu pe economia nationala in anul precedent la data stabilirii.

-      Perioada de plata a alocatiei este de cel mult 9 luni calendaristice.

-      Alocatia de integrare sau reintegrare profesionala se acorda o singura data.

-      Somerii beneficiaza de alocatie de integrare sau reintegrare profesionala incepand cu a opta zi de la data inregistrarii cererii pentru un loc de munca la agentie, daca acest drept este confirmat documentar.

-      Nu beneficiaza de alocatie somerii care, pina la stabilirea dreptului de a o primi, refuza neintemeiat un loc de munca corespunzator, conform legislatiei, sau serviciile de stimulare a ocuparii prestate de agentie.

Obligatiile beneficiarilor de alocatie de integrare sau reintegrare profesionala

Beneficiarii de alocatie de integrare sau reintegrare profesionala au urmatoarele obligatii:

-      Sa intreprinda de sine statator masuri in vederea plasarii lor rapide in campul muncii;

-      Sa participe activ la serviciile de stimulare a ocuparii fortei de munca, oferite de agentie;

-      Sa comunice, in termen de 3 zile, agentiei la care sint inregistrati, orice modificare a conditiilor care au condus la stabilirea drepturilor de beneficiar;

-      Sa participe si sa se prezinte obligatoriu la serviciile de mediere de doua ori pe luna pentru somerii care au domiciliu in raza teritoriala a agentiei de pana la 10 km, in celelalte cazuri o data pe luna, precum si la solicitarea agentiei.

Suspendarea platii alocatiei de integrare sau reintegrare profesionala

Suspendarea platii alocatiei de integrare sau reintegrare profesionala are loc:

-      la data de intai a lunii urmatoare celei in care nu a fost indeplinita obligatia prevazuta la art.17, alin. (4) din Lege;

-      pe perioada indeplinirii obligatiei militare;

-      pe perioada antrenarii la lucrari publice;

-      pe perioada concediului de boala;

-      pe perioada arestului.

Restabilirea platii alocatiei de integrare sau reintegrare profesionala

Plata alocatiei de integrare sau reintegrare profesionala poate sa fie restabilita dupa suspendare (prin ordinul agentiei).

In conformitate cu legislatia in vigoare in cazul suspendarii platii in conditiile art.38 alin.(1) lit.a, adica la data de intai a lunii urmatoare celei in care nu a fost indeplinita obligatia prevazuta la art. 17 alin.(4), restabilirea platii se face la cerere, dar nu mai tarziu de 60 zile calendaristice de la data suspendarii.

Suspendarea platii alocatiei de integrare sau reintegrare profesionala prevazuta la art.38 alin. (1) lit. a) se restabileste din ziua inregistrarii cererii beneficiarului in baza ordinului emis de agentie.

Potrivit prevederilor legii in vigoare in cazul suspendarii platii in conditiile art.38 :

-      pe perioada indeplinirii obligatiei militare;

-      pe perioada arestului;

-      pe perioada concediului de boala;

-      pe perioada antrenarii la lucrari publice,

restabilirea platii alocatiei de integrare sau reintegrare profesionala se efectueaza la cererea beneficiarului, dar nu mai tarziu de 30 zile calendaristice de la data incetarii situatiei care a condus la suspendare.

In cazul in care somerul se prezinta la agentie nu mai tarziu de 30 zile calendaristice, plata se restabileste urmatoarea zi de la data incetarii situatiei care a condus la suspendare. 
Perioada de suspendare a platii alocatiei de integrare sau reintegrare profesionala pe perioada formarii profesionale face parte din perioada de acordare a alocatiei de integrare sau reintegrare profesionala.

Anularea suspendarii platii alocatiei de integrare sau reintegrare profesionala

Conform prevederilor Legii suspendarea platii alocatiei de integrare sau reintegrare profesionala poate fi anulata (prin ordinul agentiei).

Decizia privind suspendarea platii alocatiei de integrare sau reintegrare profesionala prevazuta la art.38 alin.(1) lit.a) la data de intai a lunii urmatoare celei in care nu a fost indeplinita obligatia (art. 17 alin.(4)) din Lege se anuleaza in cazul in care beneficiarul prezinta acte justificative ca nu si-a indeplinit obligatia din motive intemeiate.

Se considera motive intemeiate a beneficiarului urmatoarele situatii:

-      nasterea copilului sau;

-      casatorie;

-      decesul rudelor pana la gradul doi inclusiv;

-      forta majora;

-      imbolnavirea

-      aflarea in arest.

Beneficiarul trebuie sa prezinte actele justificative in termen de 30 zile de la data in care nu si-a indeplinit obligatia prevazuta la alin.(4) articolul 17 din Lege.

Incetarea platii alocatiei

Incetarea platii alocatiei de integrare sau reintegrare profesionala a beneficiarilor, are loc in urmatoarele situatii:

-      la expirarea perioadei stabilite de lege pentru acordarea acestea;

-      la data incadrarii in munca a titularului;

-      la data autorizarii titularului pentru initierea activitatii de intreprinzator;

-      la data refuzului neintemeiat de a se incadra intr-un loc de munca corespunzator, oferit de Agentie;

-      la refuzul neintemeiat de a participa la servicii de stimulare a ocuparii fortei de munca oferite de Agentie sau la data intreruperii acestora;

-      la data indeplinirii conditiilor de pensionare;

-      la data plecarii titularului in strainatate;

-      la data intrarii in vigoare a hotaririi judecatoresti de condamnare;

-      la data inceperii concediului de maternitate;

-      la expirarea termenilor prevazute la aliniatele (2) si (3) al articolului 38 din Lege;

-      in cazul obtinerii sau incercarii de a obtine alocatie de integrare sau reintegrare profesionala prin inselaciune;

-      in cazul decesului beneficiarului.

Acordare de credite

  Pentru crearea a noi locuri de munca de catre angajatori si pentru organizarea activitatii de intreprinzator se acorda, in conditii avantajoase credite rambursabile. Selectarea proiectelor de credite se efectueaza prin concursul planurilor de afaceri. Creditele se acorda pentru o perioada de pana la 3 ani cu o dobanda de 50 la suta din rata de baza a Bancii Nationale, cu o perioada de gratie de cel mult un an pentru proiectele privind producerea si constructia si de cel mult 6 luni pentru proiectele de prestari servicii.

Creditele se acorda angajatorilor si somerilor care:

-      desfasoara activitati in sectorul de producere, constructie, prestari servicii sau in turism,

-      isi asuma angajamentul de antrena, in proportie de cel putin 50 la suta. La locurile de munca nou-create persoane din randurile somerilor inregistrati la agentii.

-      de a le mentine raporturi de munca cel putin 3 ani.

Beneficiari de credite cu dobanda avantajoasa din bugetul Fondului de somaj sunt:

-      intreprinderile mici si mijlocii;

-      asociatiile de gospodarii taranesti si fermieri;

-      somerii inregistrati la agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca, care se obliga sa efectueze activitati de antreprenoriat.

Intreprindere mica - se considera intreprinderea al carei numar mediu anual de salariati este cuprins intre 10 si 50 de persoane, iar suma anuala a vanzarilor nete este pana la 10 milioane lei (Legea nr.112-XIII din 20.05.1994 cu privire la sustinerea micului business); 2

Intreprindere mijlocie - se considera intreprinderea al carei numar de salariati este de peste 50 de persoane, iar suma anuala a vanzarilor este de peste 10 milioane lei;

Asociatiile de gospodarii taranesti si fermieri- sunt organizatii necomerciale cu drept de persoana juridica, create in baza de contracte de constituire, care activeaza in conformitate cu legislatia si a statutului lor (Legea nr.1352-XIV din 13 noiembrie 2000 privind gospodariile taranesti (de fermieri);

Someri sunt persoanele aflate in cautarea unui loc de munca inregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in conformitate cu prevederile Procedurii de inregistrare si solutionare a cererilor de loc de munca si ajutor de somaj, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 862 din 14 iulie 2003. 

Servicii de consultanta siasistenta a activitatii de intreprinzator

Consultanta si asistenta pentru initierea unei activitati de intreprinzator se acorda, la cerere, persoanelor neincadrate in munca, sub forma de servicii juridice, de marketing, financiare, metode si tehnici eficiente de management si sub alte forme de servicii de consultanta.

Serviciile date se presteaza de specialistii agentiilor teritoriale pentru ocuparea fortei de munca in colaborare cu patronatele si sindicatele  sau, dupa caz, de agentii private, organizatii profesionale, fundatii si asociatii.

Lucrari de interes public

Lucrarile publice reprezinta lucrari si activitati de folos public si de interes pentru comunitatile locale, desfasurate de catre autoritatile administratiei publice locale si sustinute financiar din contul mijloacelor bugetelor unitatilor administrativ-teritoriale si din alte mijloace alocate conform legislatiei (granturi, investitii, sponsorizari directionate spre dezvoltarea comunitatii).

Principalele tipuri de lucrari publice :

-                     asanarea ecologica a mediului inconjurator, rezervatiilor naturale, inclusiv a lucrarilor de cultivare a paminturilor, inverzirea si amenajarea teritoriilor, alte lucrari funciare;

-                     lucrarile cu caracter sezonier;

-                     lucrarile auxiliare in constructia si reparatia spatiului locativ, a obiectelor de menire social-culturala, in constructia si reparatia drumurilor, comunicatiilor de apeducte, canalizatie, gaz s.a;

Cine poate fi antrenat la lucrari publice?

Dreptul de a fi incadrati la lucrari publice il au:

-                     somerii inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca;

-                     persoanele aflate in cautarea unui loc de munca fara statut de somer;

-                     persoanele de virsta prepensionara;

-                     tineretul in varsta apta de munca, care nu are o profesie/meserie.

Remunerarea muncii la lucrarile publice:

Munca persoanelor angajate la lucrarile publice este retribuita in conformitate cu conditiile de retribuire a muncii stabilite de angajatori sau in baze contractuale, insa nu mai putin decit salariul tarifar pentru categoria I de salarizare a institutiei bugetare respective, prevazut de legislatia in vigoare.

Conditii de antrenare la lucrari publice:

Daca ati hotarat sa va antrenati la lucrari publice adresati-va la autoritatile administratiei publice locale si agentiile pentru ocuparea fortei de munca, unde vi se va pune la dispozitie informatiile detaliate despre conditiile de munca, regimul, remunerarea si stimularea muncii. Principalul document, in care se stipuleaza conditiile antrenarii la lucrarile publice este contractul de munca incheiat intre angajator si somer care se incheie pe un termen de pina la 12 luni calendaristice.  In contract, intr-un punct separat, se specifica conditia ca, in cazul in care cetateanul isi va gasi un loc de munca corespunzator permanent, angajatorul este obligat sa desfaca contractul de munca, la depunerea cererii respective de catre angajat.

Facilitati somerilor inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca:

Fiecarui somer, inregistrat la agentia pentru ocuparea fortei de munca in raza careia isi are domiciliul si este antrenat la lucrarile publice i se acorda din Fondul de somaj o indemnizatie lunara egala cu 30 la suta din salariul mediu pe economie pentru anul precedent, proportional cu timpul efectiv lucrat.

Stimularea angajatorilor pentru incadrarea absolventilor in campul muncii

Stimularea angajatorilor pentru angajarea absolventilor institutiilor de invatamant superior care au fost finantati de la bugetul de stat

(art.23 din Legea nr.102-XV din 13 martie 2003 privind ocuparea fortei de munca si protectia sociala a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca)

BENEFICIARI

-      agentii economici care incadreaza absolventi repartizati de agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca

-      absolventii institutiilor de invatamant superior a caror studii au fost finantate de la bugetul de stat si nu au fost asigurati cu un loc de munca,  inregistrati la agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca

Absolventul   va incheia:  

-      Contract privind masura de stimulare cu agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca  

-      Contract individual de munca pe perioada ne-determinata cu angajatorul

Angajatorul 

-      va beneficia de stimulare pe o perioada de:

-      12 luni pentru incadrarea fiecaruia absolvent al institutiei de invatamant superior studiile carora au fost finantate de la bugetul de stat

-      18 luni pentru incadrarea fiecarui absolvent invalid al institutiei de invatamant superior studiile carora au fost finantate de la bugetul de stat

-      va primi suma de: 400 lei lunar pentru fiecare absolvent incadrat in conditiile masurii de stimulare

-      va incheia contract privind stimularea angajatorului pentru incadrarea absolventilor institutiilor de invatamant superior cu agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca

Conditia partilor: 

mentinerea raporturilor de munca cel putin 3 ani de la data incheierii contractului individual de munca

In cazul in care nu se respecta conditiile prevazute de legislatie, partile (angajatorul sau absolventul) vor restitui, in conformitate cu legislatia in vigoare,  suma incasata agentiilor pentru ocuparea fortei de munca 

________________________________________

Relatii la tel. (022) 28 76 19, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

Scroll Up